Home контакти

контакти

контакти

Централният офис и производствените мощности на Агрополихим АД са разположени в град Девня, Източна България. Граничат с пристанище Варна–Запад и се намират на 33 km от Варна и летище Варна, на 164 km от Русе и пристанище Русе, на 415 km от София.

Вижте карта в Google Maps

Деловодство

тел: +359 519 97 593; факс: +359 519 97594

Отдел Административен 

Маргарита Сарийска – Ръководител отдел тел: +359 519 97 590

m.sariyska@agropolychim.bg

Мария Татолова – Специалист социални и админстративни дейности; тел: +359 519 97 595

m.tatolova@agropolychim.bg

Отдел „Човешки ресурси“

Гергана Колева  – Ръководител отдел
тел: +359 519 97 512, моб.: +359885928 064
g.koleva@agropolychim.bg

Десислава Иванова – Специалист подбор и обучение на персонала

тел: +359 519 97 598

d.ivanova@agropolychim.bg

Изпълнителна дирекция

Женя Радева – Административен секретар,
тел: +359 519 97 526  факс: +359 519 97594
office@agropolychim.bg